Úvod

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Informovaný souhlas s ochranou osobních údajů pro podnikovou skupinu GEZE (stav květen 2018)


Jsme rádi, že jste navštívili webové stránky společnosti GEZE (dále jen „webové stránky“) a že máte zájem o naši podnikovou skupinu a naše výrobky.

Smyslem nabízených služeb prostřednictvím našich webových stránek je, abychom Vám podle možností poskytli pouze informace a obsahy o společnosti GEZE,

které jsou pro Vás zajímavé. Pro tento účel, jakož i optimalizaci našich nabídek, je nezbytné, abychom shromažďovali a používali Vaše údaje.

 

Ochrana Vašeho soukromí a Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Proto Vás zde rozsáhle informujeme, abyste se při návštěvě našich webových stránek

cítili dobře a věděli, že zohledníme Vaše soukromí při zpracování osobních údajů. Údaje, které shromažďujeme během návštěvy naší webové stránky, se vždy zpracovávají důvěrně a v souladu s platnými předpisy na ochranu osobních údajů. Ochrana Vašich osobních údajů je naším ústředním zájmem. Ochrana údajů a informační bezpečnost jsou neoddělitelnou součástí naší firemní politiky.

 

Zejména se na nás vztahují ustanovení Evropského obecného nařízení o ochraně
osobních údajů (EU - GDPR), jakož i odpovídající zákon o ochraně osobních údajů příslušné země. Na základě tohoto máme právo na shromažďování a používání
osobních údajů, pokud je to nutné, aby bylo možné využívání naší internetové nabídky na adrese www.geze.de/.com jakož i webové stránky podnikové skupiny
GEZE včetně všech služeb a funkcí, které jsou v rámci nich dostupné.


1 Podmínky používání webových stránek podnikové skupiny GEZE


1.1 Vyloučení ručení
Údaje a informace uvedené na naší webové stránce byly společností GEZE podrobeny důkladné rešerši a kontrole. Snažíme se, aby byla tato informační nabídka pro Vás stále rozšiřována a aktualizována. Za správnost, úplnost a aktuálnost však společnost GEZE nenese žádnou zodpovědnost, garanci nebo
záruku. To se vztahuje i na webové stránky, na které tato webová stránka přímo nebo nepřímo odkazuje. Na internetové prezentace jiných poskytovatelů se naše zásady ochrany osobních údajů nevztahují, i pokud jsou naše webové stránky s nimi propojené. Proto dbejte na ustanovení o ochraně osobních
údajů příslušného poskytovatele webových stránek, jakmile naši webovou stránku opustíte. Společnost GEZE si vyhazuje právo na změnu nebo doplnění poskytnutých údajů bez předcházejícího upozornění.


1.2 Autorská a ochranná práva
Obsah a design těchto webových stránek je chráněn autorskými právy. Jakákoliv reprodukce webových stránek nebo jejich obsahu vyžaduje předcházející souhlas společnosti GEZE. Výjimku tvoří tiskové zprávy v sekci „Firmy“ a „Tisk“, které slouží všeobecné novinářské práci. Používání odkazů na stránky
www.geze.de/.com, jakož i webové stránky podnikové skupiny GEZE je povoleno. Dále jsou uvedeny informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, pokud používáte naše webové stránky a využíváte na nich nabízené služby a funkce, a jak a na jaký účel je používáme. Provozovatel zodpovědný za zpracování
a používání údajů prostřednictvím této webové stránky je společnost GEZE GmbH, Reinhold- Vöster-Str. 21-29 in 71229 Leonberg, Německo (dále jen „my“).

 

2 Při otevření webové stránky GEZE


Pokud navštívíte naše webové stránky, standardně a automaticky si uložíme určité uživatelské údaje, jako například IP adresu (Internet Protocol) přidělenou Vaším poskytovatelem internetových služeb, jakož i datum a délku návštěvy. Navíc se zaznamenává a ukládá typ prohlížeče, který jste používali
během návštěvy, internetové stránky, které jste navštívili, a datum a čas návštěvy. To se provádí anonymizovaným způsobem.
Tyto informace uchováváme maximálně čtyři týdny s cílem identifikace a sledování zneužívání. Anonymní uživatelské informace používáme případně při potřebném dotváření naší webové stránky a k řešení technických problémů. Další analýzy využití těchto údajů se provádějí pouze v souladu s bodem
7. Kromě toho se po čtyřech týdnech vymažou nebo anonymizují uživatelské údaje včetně Vaší IP, pokud již nejsou potřebné na uvedené účely.

 

3 Co jsou osobní údaje?


Osobní údaje jsou jednotlivé údaje o osobních nebo věcných vztazích konkrétní nebo identifikovatelné osoby. Například: jméno, adresa, e-mailová adresa atd.:

 

4 Shromažďování a zpracování osobních údajů


Osobní údaje se ukládají pouze tehdy, pokud nám je aktivně a dobrovolně poskytnete a dáte nám svůj výslovný souhlas k použití těchto údajů, například v rámci registrace, průzkumu nebo bulletinu, vypsání soutěže/ hry nebo při uzavření smlouvy apod., nebo pokud nás kontaktujete jiným způsobem,
například e-mailem nebo vyplněním online formuláře. Právním základem k získání souhlasu se zpracováním osobních údajů na účely procesů zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a EU nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Další právní podstata z čl. 6 závisí na účelovém využití.


Proto se můžete sami rozhodnout, zda a které údaje nám poskytnete. V případě odběru bulletinu se skládá Váš osobní profil z dobrovolných informací. Kromě toho uložíme anonymizovaným způsobem Vaše uživatelské chování za účelem zlepšení našich služeb. Další vyhodnocení se provádějí rovněž anonymizovanou
formou (uživatelské chování a chování při kliknutí).

 

5 Postoupení osobních údajů a účelové využití


Vaše osobní údaje používáme na účely technické správy našich webových stránek, pro správu zákazníků, pro vlastní průzkumy a marketing v potřebném rozsahu. Naši zaměstnanci a externí poskytovatelé služeb / zpracovatelé údajů, kteří jsou pověřeni zpracováváním vašich osobních údajů, nás
samozřejmě musí zavázat k zachování důvěrnosti, aktuálně použitelné EU - GDPR a odpovídajícímu právu na ochranu osobních údajů v dané zemi. Bez Vašeho souhlasu neposkytujeme Vaše údaje třetím stranám mimo podnikovou skupinu. Výjimkou je bod 8, poskytnutí údajů, jakož i poskytnutí osobních
údajů státním institucím a orgánům na základě závazných vnitrostátních právních předpisů.

 

V případě Vašeho výslovného přecházejícího souhlasu používáme údaje i na účely reklamy pro vlastní výrobky a služby/smluvní zpracovatele a/nebo na účely výzkumu trhu a veřejného názoru, jako například v rámci průzkumů spokojenosti zákazníků. Za tím účelem může být potřebné odevzdat údaje
certifikovaným externím poskytovatelům služeb jako v rámci objednávky ke zpracování údajů. Takové postoupení se však provádí pouze tehdy, pokud to povolují platné předpisy zákona o ochraně osobních údajů. Společnost GEZE vždy zajišťuje, že poskytovatelé služeb jsou povinni dodržovat platné předpisy
o ochraně dat (v současné době EU - GDPR a odpovídající zákon o ochraně dat příslušné země). Vaše osobní údaje nebudou prodány třetím stranám ani jinak uvedeny na trh. Svůj souhlas s používáním Vašich osobních údajů na účely reklamy nebo zlepšení našich služeb a/nebo webových stránek můžete
kdykoliv zrušit e-mailem, faxem nebo poštou na adresu našeho sídla v Leonbergu. Vaše osobní údaje budou následně vyřazeny z používání a zablokovány. Využijte na tento účel jednoduše náš formulář na ochranu osobních údajů. V rámci toho můžete společnost GEZE požádat o úplné informace o údajích,
ve kterých Vás budeme informovat o interním ukládání a používání Vašich údajů.

 

6 Cookies


Podniková skupina GEZE používá při Vaší návštěvě naší webové stránky v některých oblastech tzv. „cookies“, které umožňují individuální nastavení služeb pro Vás.

Cookies jsou malé textové soubory, které může do Vašeho počítače posílat webový server za účelem Vaší identifikace. Tyto soubory se ukládají na

Váš pevný disk a umožňují tak usnadnění navigace a zlepšení uživatelských vlastností webové stránky. 

 

Cookies tohoto druhu používám ke zjištění preferencí návštěvníka, k optimalizaci webových stránek a identifikaci zvlášť oblíbených oblastí naší internetové nabídky. Díky tomu můžete naše stránky cíleněji přizpůsobit potřebám našich uživatelů a zlepšit pro Vás naši nabídku. Cookies používáme i k tomu, abychom
zjistili, zda jste na svém zařízení v minulosti navštívili naše stránky, přičemž se ve Vašem zařízení identifikují už uložené cookies.

 

Osobní údaje se mohou uložit v souborech cookie tehdy, pokud jste je aktivně zadali. Například je to v případě online přístupu, který je chráněn heslem, kde se automaticky ukládá Vaše uživatelské jméno a heslo. Naše webové stránky můžete používat i bez cookies, můžete nesouhlasit s jejich používáním
nebo už nastavené cookies vymazat. Provádí se to v nastaveních Vašeho prohlížeče, kde můžete odvolat svůj souhlas s používáním cookies nebo vymazat už uložené cookies. Funkci cookie můžete v svém prohlížeči zcela deaktivovat. Souhlas s používáním cookies není nezbytný pro navigaci a funkčnost
webu. Návod ke schválení, zamítnutí, zobrazení a smazání cookies naleznete v nápovědě Vašeho internetového prohlížeče. Upozorňujeme Vás, že v takovém případě poté nemusejí být k dispozici některé funkce webových stránek. Dostanete-li se aktivováním odkazů na webové stránky třetích poskytovatelů,
zohledněte, že jsou zde platná upozornění o ochraně osobních údajů příslušných třetích poskytovatelů.

 

7 Google Analytics


Na různých webových stránkách používá podniková skupina GEZE službu Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; dále jen „Google“). Google Analytics používá tzv.„cookies“, textové soubory, které jsou popsány pod bodem 6. Soubory cookies se ukládají do paměti ve Vašem počítači a umožňují analyzovat, které webové stránky využíváte. Informace, které se vytvářejí pomocí cookies používáním těchto webových stránek, se zpravidla přenášejí a ukládají na server Google v USA. Na naší webové stránce je však aktivována tzv. IP anonymizace údajů, proto bude Vaše IP adresa ze strany společnosti Google předtím zkrácena v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském
hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech se na server Google v USA přenáší kompletní IP adresa, která se tam poté ukládá ve zkrácené formě. Společnost Google bude na základě naší objednávky pracovat s těmito informacemi s cílem vyhodnotit Vaše chování na webových stránkách,
sestavit přehledy o Vašich aktivitách na webových stránkách a poskytnout nám další služby spojené s používáním webových stránek a internetu. IP adresa, která se zprostředkuje Vaším prohlížečem v rámci Google Analytics, nebude propojena s jinými údaji od společnosti Google. Používáním webových stránek
společnosti GEZE souhlasíte se zpracováním údajů, které získá společnost Google výše uvedeným způsobem a na výše uvedený účel.

 

Pokud nechcete, abychom shromažďovali a analyzovali informace o Vaší návštěvě, můžete proti tomu vznést kdykoliv námitky účinné do budoucna. Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením svého prohlížeče. Upozorňujeme Vás však, že v takovém případě nelze v plném rozsahu využívat všechny funkce této webové stránky. Zaznamenávání údajů společnosti Google pomocí cookies během používání našich webových stránek (včetně Vaší IP adresy), jakož i zpracování těchto údajů společností Google můžete zabránit tak, že si za pomoci následujícího odkazu stáhnete doplněk pro prohlížeče pro deaktivování Google Analytics: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.Upozorňujeme, že tento doplněk pro prohlížeče je použitelný jen pro příslušné zařízení. Pokud vymažete cookies nebo

použijete jiné zařízení nebo prohlížeč, musíte si opět stáhnout doplněk prohlížeče a provést danou operaci.

 

8 Postoupení údajů


Informace, které shromažďujeme a využíváme v souvislosti s Vaším používáním této webové stránky, mohou případě zpracovávat jiné společnosti, jako například externí poskytovatelé služeb a/nebo jiné společnosti podnikové skupiny GEZE, avšak jen jak je to nutné vzhledem na účel uvedený v tomto prohlášení o ochraně údajů nebo pokud je druhá společnost smluvně vázaná jako poskytovatel služeb/ zpracovatel údajů. Pokud by došlo k takovým přenosům údajů, zajistíme na základě smluvních dohod zachování Vašeho práva na ochranu osobnosti (která vyplývají například ze smluvních doložek) tak, aby byla zajištěna dostatečná ochrana ve smyslu předpisů na ochranu osobních údajů.

 

 

9 Souhlas s přijímáním reklamy


V rámci využívání různých služeb na naší webové stránce máte možnost udělit souhlas k zasílání naší reklamy. Pokud jste nám tento souhlas udělili, informace s Vašimi údaji použijeme za účelem doručení reklamy poštou nebo jiným Vám požadovaným komunikačním kanálem (elektronickou poštou, telefonem, během dohodnutých osobních setkání). Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat s účinností do budoucna. Chcete-li se odhlásit z jedné (nebo vícero) našich služeb, můžete to kdykoliv učinit na adrese  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .Jakmile od nás dostanete e-mail, můžete se v jeho spodní části pomocí funkce „Přihlásit/odhlásit“ kdykoliv z této služby odhlásit.

K výběru máte následující služby (stav květen 2018):

 

9.1 Odběr bulletinů a jiných e-mailů
Na našich webových stránkách se můžete přihlásit k odběru našeho měsíčního bulletinu nebo si abonovat jiné zprávy formou elektronické pošty. Za tím účelem si zaznamenáváme Vaše jméno a e-mailovou adresu a tyto informace použijeme k tomu, abychom Vám e-mailem mohli posílat bulletin nebo abonované zprávy. Váš souhlas k přijetí našeho bulletinu nebo jiných zpráv prostřednictvím e-mailu ověřujeme pomocí tzv. double opt-in. To znamená, že si nejdříve prostřednictvím e-mailové adresy, kterou jste uvedli při abonování, vyžádáme Váš aktivní souhlas ohledně odběru bulletinů, příp. jiných zpráv, než Vám je začneme posílat. Informace o potvrzení použijeme za účelem zdokumentování a případného prokázání Vašeho souhlasu. Váš souhlas s odběrem bulletinu nebo jiných zpráv a s tím související využívání Vašich osobních údajů můžete kdykoliv odvolat s účinností do budoucna.

 

9.2 Pozvánky na akce (tisk a elektronická pošta)
Na našich webových stránkách můžete uvést, zda máte zájem, aby se Vám posílaly pozvánky na akce podnikové skupiny GEZE. Po získání Vašeho souhlasu (viz metodu double opt-in v předcházejícím bodě) Vám poštou nebo elektronickou poštou budeme posílat pozvánky na akce, například na veletrhy nebo akce architektů apod. Váš souhlas k odběru pozvánek na akce nebo jiné zprávy a s tím související využívání Vašich osobních údajů můžete kdykoliv odvolat s účinností do budoucna.

 

9.3 Slevové kampaně, prodejní akce a hry pro zákazníky 

Na našich webových stránkách občas nabízíme slevové akce, propagační akce a/nebo hry pro zákazníky. Podrobné informace o jednotlivých akcích budou zavčas zveřejněny na stránkách naší společnosti, na našich sociálních sítích a/nebo zaslány e-mailem jako součást měsíčního bulletinu. Pokud se jich
chcete zúčastnit, požadujeme od Vás kontaktní údaje (např. jméno, adresu, e-mailovou adresu atd.), případně další informace potřebné pro účast na akci/ hře, např. odpovědi na soutěžní otázky, fotografie Vás nebo jiných osob, doklady o koupi atd. Tyto informace používáme pouze na účely příslušné akce,
poté se stanou Vaše osobní údaje nepoužitelnými. Podrobnější informace naleznete i v podmínkách účasti u jednotlivé akce.. Pokud jste souhlasili s účastí na ní, informace použijeme volitelně na účely uvedené v informovaném souhlasu, například pokud se v rámci hry zároveň přihlásíte k odběru měsíčního bulletinu. Pokud porušení uživatelských podmínek nebo jiné manipulace uživatele vedou k získání výhry, může společnost GEZE dodatečně výhru opět odvolat. Byla-li výhra již odevzdána, vítěz je povinen ji vrátit ve stavu, v jakém ji dostal. Vítězové jsou zásadně informováni společností GEZE prostřednictvím e-mailu. 

 

Společnost GEZE GmbH si vyhrazuje právo v rámci své komunikace sestavit a zveřejnit další informace o výhrách a výhercích slovem, obrazem a zvukem, pokud s tím vítězové souhlasí. Zásadně není možné vyplacení výhry v hotovosti. Vymáhání právní cestou je vyloučeno. Společnost GEZE GmbH si rovněž vyhrazuje právo měnit i v krátkodobém horizontu již ohlášené nebo probíhající akce, výhry a obsahy. V takových případech obdrží uživatele příslušnou informaci. Dostupnost výher je u každé akce výslovně uvedena (např. Pouze do vyčerpání zásob).

 

9.4 Kontaktní formulář
Na našich webových stránkách je pro Vás k dispozici kontaktní formulář, prostřednictvím kterého se s námi můžete spojit v případě např. dotazů ohledně výrobku získaném prostřednictvím naší webové stránky nebo v případě zájmu o jiné informace (o výrobku). Údaje, které v něm uvedete (např. jméno, adresu, telefonní číslo,

e-mailovou adresu apod.) použijeme pouze ke zpracování a zodpovězení Vašich dotazů.


9.5 Shromažďování osobních údajů prostřednictvím sociálních sítí.
Podniková skupina GEZE je zastoupena v různých sociálních sítích a prostřednictvím nich občas nabízí různé akce, např. výherní hry. Platí zde podmínky účasti pro danou akci. Uživatel je v příslušné sociální síti v případě výhry osloven prostřednictvím jeho uživatelského jména a informován o výhře. Následně je vyzván, aby společnosti GEZE GmbH poskytl své osobní údaje, které jsou určeny pouze k odevzdání výhry. Údaje přijaté prostřednictvím sociálních sítí budou používány pouze v tomto kontextu a nebudou poskytnuty třetím osobám.

 

Podniková skupina GEZE je v současnosti zastoupena na sociální síti Facebook („@GEZE.Group“), Twitter („GEZE_GmbH“ a „GEZE_Int“), LinkedIn („GEZE GmbH“ a „GEZE Benelux“) a Xing („GEZE GmbH“). Za ochranu Vaše soukromí, Vašich údajů a Vašich nastavení jste odpovídáte pouze Vy. Zde platí zásady ochrany osobních údajů společnosti Facebook, Twitter, LinkedIn a Xing. Kromě toho společnost GEZE GmbH provozuje vlastní kanál („GEZE GmbH“, dále jen „Channel“) na video platformě YouTube. Zde odpovídá společnost GEZE GmbH výhradně jen za vyrobené, nahrané a vlastní video obsahy kanálu GEZE GmbH. Za výrobky GEZE, které se prezentují a/nebo integrují v jiných než našich videích, nenese podniková skupina GEZE žádnou zodpovědnost. Za tato videa zodpovídají samotní uživatelé portálu YouTube, kteří je zveřejnili na svém kanálu. Za jakékoliv komentáře, obrázky nebo názory uvedené v níže umístěném poli pro komentáře zodpovídají jednotliví uživatelé. V případě nepřiměřených obsahů, jako je propagace násilí nebo spam apod. si vyhrazuje společnost GEZE GmbH právo vymazat tyto komentáře a/nebo obrázky. I zde jste opět sami zodpovědní za ochranu Vašeho soukromí, Vašich údajů a vlastních nastavení. Zde platí podmínky používání, jakož i zásady ochrany osobních údajů portálu

YouTube nebo společnosti Google.

 

10 Jiné použití osobních údajů


Osobní údaje využívá podniková skupina GEZE různými způsoby. Při každé akci se může měnit například formulace kontaktního formuláře a/nebo se může měnit její prezentace ohledně jejího účelu. Vy sami rozhodnete o tom, na jaký účel jste nám dali svůj souhlas. Odhlášení se z jakékoliv služby můžete kdykoliv.
Navíc je pro nás velmi důležitá ochrana osobních údajů našich zájemců a uchazečů.

 

10.1 E-mail a online žádosti o přijetí
Podniková skupina GEZE v sekci Kariéra nabízí zasílání žádostí o přijetí e-mailem nebo online žádosti o přijetí. Pro tento účel platí následující prohlášení o ochraně osobních údajů: Souhlasím s tím, aby se moje údaje získané v rámci žádosti o přijetí do společnosti GEZE GmbH a do společností, které jsou s ní spojené podle § 271 (2) obchodního zákoníku, shromažďovaly, zpracovávaly a používaly na následující účely:


1.    Na zpracování obsazení míst v rámci výběrového procesu:
      *jména
      *kontaktní údaje
      *údaje, které jste nám dali k dispozici o Vaší osobě, uvedené v podkladech žádosti a v dalším procesu


2.   Ke zjednodušení použití
     *takzvané cookie relace
      Společnost GEZE je používá pouze k usnadnění vedení uživatelů. Cookies se vymažou hned po odhlášení nebo zavření prohlížeče. Nesouhlasíte-li s používáním         

      cookies, nemůžete používat generátor žádostí o přijetí. V takovém případě musíte k odeslání žádosti použít e-mail nebo poštu.


3.   K zabránění dvojitých žádostí o přijetí
     *logovací soubory
      Společnost GEZE ukládá adresy internetového protokolu (IP adresy) na omezenou dobu do logovacích souborů, pokud je to třeba na účely sledování s cílem zabránit

      dvojitým žádostem.


Byl(a) jsem informován(a) o tom, že v případě do zaměstnání ve společnosti GEZE GmbH nebo do společností, které jsou s ní spojené podle § 271 (2) obchodního zákoníku, mi bude k podepsání předloženo nové - rozsáhlejší prohlášení o ochraně údajů a společnost GEZE GmbH a společnosti, které jsou s ní spojené podle § 271 (2) obchodního zákoníku, nejsou bez opětovného podpisu oprávněny dále shromažďovat, zpracovávat, přenášet nebo jinak používat moje údaje než na výše uvedené účely.
Byl(a) jsem upozorněn(a) na to, že údaje týkající se mojí osoby, se se v souvislosti s výše uvedenými účely shromažďují, zpracovávají, přenáší nebo používají jiným způsobem v souladu s GDPR. Navíc jsme byl(a) upozorněn(a) na to, že shromažďování, zpracování, postoupení a používání mých údajů probíhá na dobrovolné bázi. Byl(a) jsem informován(a) o tom, že údaje budou v průběhu 6 měsíců vymazány. Výmazem budou všechny údaje (včetně zálohování) odstraněny. Časová odchylka může nastat po mém odsouhlasení.

 

Kromě toho jsem byl(a) informován(a), že můj souhlas s důsledkem, že musím předložit mojí žádost o přijetí poštou nebo e-mailem (v případě potřeby opět/znovu), mohu zamítnout, případně kdykoliv zrušit s účinností do budoucna. Moje prohlášení o zrušení pošlu na: GEZE GmbH Bereich Personal; Reinhold-Vöster-Straße 21-29 in 72119 Leonberg; e-mail: [e-mailovou adresu přiřazenou v potvrzovacím emailu]. V případě zrušení budou po přijetí prohlášení o zrušení vymazány moje údaje jak ve společnosti GEZE GmbH, tak i ve společnostech, které jsou s ní spojené podle § 271 (2) obchodního zákoníku. Byl jsem informován(a) o tom, že společnost GEZE provede opatření na ochranu mých údajů. Tato opatření mají rovněž zabránit, aby byly údaje zneužity zvenku. Opatření přitom budou aplikována podle
současného stavu techniky. SSL šifrování je aktivní, pokud je symbol klíče v dolní části okna prohlížeče zamknutý a pokud adresa začíná s „https://“. Přenos údajů je poté chráněn protokolem SSL (Secure Socket Layer) se 128-bitovým šifrováním, což zabraňuje třetím stranám nepovoleným způsobem číst moje údaje. Není-li šifrování aktivní, musím si důkladně zvážit, zda chci citlivé informace navzdory tomu poslat přes internet.


Více informací o výběrovém řízení nebo náhradě cestovních výdajů naleznete zvlášť v sekci Kariéra na naší webové stránce. I údaje, které jsou v ní uvedené, se výhradně použijí v rámci žádosti o přijetí a/nebo náhrady cestovních výdajů, pokud o to požádáte.

 

10.2 Jiné použití údajů a výmaz údajů
Rozsáhlejší zpracování a použití Vašich osobních údajů nastane zásadně pouze tehdy, pokud to dovolí nějaký právní předpis, nebo tehdy, pokud jste souhlasili se zpracováním nebo používáním údajů. Pokud nebylo výslovně výše uvedeno jinak, nepostoupíme Vaše osobní údaje třetí straně. Postoupení smluvně vázaným poskytovatelům služeb/zpracovatelům údajů zůstává vyhrazeno. Všeobecně platí, že Vaše osobní údaje vymažeme nebo anonymizujeme poté, kdy už nejsou potřebné na účely, které jsme, jak bylo výše uvedeno, popsali nebo používali. Specifické údaje o uchování a vymazávání osobních údajů zůstávají, jak je výše popsáno, nedotčeny.

 

11 Dodatečná upozornění o ochraně údajů


Jednotlivé nabídky vyžadují na naší webové stránce registraci. Zde uvedené údaje uložíme na účely zpracování Vaší registrace až do odvolání. Výjimkou jsou akce jako výherní soutěže, u nichž platí bod 9.3. Podniková skupina GEZE se zavazuje, že uložené údaje neposkytne žádné třetí straně. Vaše e-mailová adresa není viditelná pro jiné uživatele. Prostřednictvím naší webové stránky si můžete v případě potřeby zaregistrovat a přihlásit i do oblasti chráněné přihlašovacími údaji (např. portál pro
prodejce, fondu volných médií atd.). Shromažďování a používání údajů v této souvislosti podléhá zvláštním upozorněním o ochraně osobních údajů, které jsou k dispozici v příslušné oblasti chráněné přihlášením. Další informace o používání GEZE Media Pool naleznete ve všeobecných obchodních podmínkách našich online portálů.


Vaše osobní údaje budou požadovány i při registraci na jedno a/nebo vícero školení a semináře společnosti GEZE. Za tím účelem se musíte nejdříve u nás na základě Vašich údajů zaregistrovat. Ani v tomto případě nejsou Vaše údaje viditelné pro ostatní uživatele. Pomocí svých registračních údajů se u nás můžete přihlásit na různé semináře. Vaše osobní údaje se zde použijí pouze v souvislosti se semináři a školeními společnosti GEZE, a nikoliv ve spojení s reklamou, tj. použijí se na účely Vaší účasti na semináři/školení, na účely vystavení potvrzení, na připomínku ohledně prodloužení certifikátů apod. Používání svých osobních údajů můžete kdykoliv zrušit prostřednictvím pošty, telefonického kontaktu nebo e-mailu.


To samé platí i pro zákaznický portál GEZE a dodavatelský portál GEZE. Za své přihlašovací údaje a za obsah, který jste sami umístili (např. komentáře nebo obrázky) jste zodpovědní sami. Vyhrazujeme si právo okamžitě zablokovat obsah, který je v rozporu s platnými zákony nebo má urážlivý obsah. Uživatelé, kteří porušují podmínky používání, mohou být ze strany podnikové skupiny GEZE vyloučeni z další účasti a/nebo dalších akcí.

 

12 Bezpečnost


Podniková skupina GEZE učinila různá organizační a technická bezpečnostní opatření, aby všechny spravované údaje - včetně Vašich u nás uložených informací - ochránila před manipulací, ztrátou, zničením a proti přístupu neoprávněných osob. U našich bezpečnostních opatření dbáme vždy na aktuální stav a neustále pracujeme na dalším technologickém vývoji, abychom co nejlépe chránili Vaše údaje.


13 Děti


Děti by nám své osobní údaje neměly poskytovat bez souhlasu rodičů nebo opatrovníků. Z toho důvodu bychom chtěli zdůraznit, že online aktivity dětí musí být vždy doprovázeny osobou pověřenou jejich výchovou. Od dětí nevyžadujeme žádné osobní informace, neshromažďujeme je vědomě a neposkytujeme je neoprávněné třetí straně. Tato speciální ochrana je pro nás velmi důležitá.

 

 

14 Právo na informace


Vaše údaje jsou pro nás důležité! Máte právo od nás kdykoliv požadovat informace o osobních údajích uložených k Vaší osobě. Na požádání Vás rádi budeme informovat o interním uchovávání a používání Vašich údajů společností GEZE. Za účelem zpracování Vašeho požadavku Vás proto žádáme, abyste v tomto informačním formuláři uvedli potřebné údaje o Vaší osobě. Upozornění: K žádosti je nutné přiložit kopii dokladu totožnosti, která nám pomůže, abychom Vás jako osobu jednoznačně identifikovali. Je to důležité i k zabránění zneužití dat! Máte-li návrhy nebo dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů,

napište nám na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

 

15 Změny a aktualizace informovaného souhlasu o ochraně osobních údajů pro
podnikovou skupinu GEZE


Další rozvoj internetu a našich webových stránek může rovněž ovlivnit zacházení s osobními údaji. Proto si vyhrazujeme právo do budoucna tento informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů pro podnikovou skupinu GEZE změnit podle platných právních předpisů v oblasti ochrany údajů a v případě potřeby přizpůsobit tento dokument realitě zpracování údajů. Proto Vám doporučujeme, abyste občas navštívili naši stránku s cílem informovat se o aktualizaci v této oblasti. 

 

Pokud podniková skupina GEZE uvede nové výrobky nebo služby, pokud se změní internetové postupy nebo dojde k dalšímu rozvoji internetových technologií a technologií elektronického zpracování údajů, bude tento informovaný souhlas se zpracováním údajů pro podnikovou skupinu GEZE aktualizován
(stav květen 2018). Nejnovější verze bude vždy zveřejněna na tomto místě. Tím však nedochází k automatickému rozšíření Vašeho předcházejícího souhlasu o případně změněné účely. K tomu musíte opět výslovně udělit svůj souhlas.

 

Prostřednictvím našeho formuláře o ochraně údajů (PDF) můžete požádat o úplné informace o údajích, ve kterých Vás budeme informovat o interním ukládání a používání Vašich údajů společností GEZE. Upozorňujeme Vás, že žádosti přijaté bez kopie Vašeho dokladu totožnosti (pro identifikaci) se nemohou dále zpracovávat.

 

Ke stažení GEZE formulář o ochraně osobních údajů

Souhlas s ochranou osobních údajů pro podnikovou skupinu GEZE

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další info: GEZE GDPR GOOGLE